Mal-NH-PEG7-NH-Mal,马来酰亚胺七聚乙二醇马来酰亚胺
Mal-NH-PEG7-NH-Mal,马来酰亚胺七聚乙二醇马来酰亚胺
***
  • 产品详情
  • 产品参数

结构式:PS2-M-7.png

Mal-NH-PEG7-NH-Mal商品型号

规格

价格

PS2-M-7

250mg

2050.00

PS2-M-7

1g

5000.00

产品信息产品名称:马来酰亚胺七聚乙二醇马来酰亚胺

英文名称:Mal-NH-PEG7-NH-Mal

英文别名:Mal-NH-PEG7-NH-Mal

CAS:N/A

纯度:>95.00%

分子式:C30H46N4O13

分子量:670.70

状态:蜡状固体

保存:避光,-18℃长期保存


价格
***
商品型号
PS2-M-7
英文简称
Mal-NH-PEG7-NH-Mal
分子量
670.70
品牌
Ponsure
纯度
0.95